Uit het Kohieren van verpondingen 1649 - 1650

RA.GLD Staten Kwartier van Nijmegen (toegang 0003)

terug

Heerewaarden inv. 513 [mf 1050/51]

 

Blz. 51(v) Quijrijn Quijrijnsen op de Voren 32 hont seijlandt opt Middelst ende 1 mergen aldaer seijlandt belast met 14 wijen schoordijck met 11 weijen lapdijck. Sijn huijs compt alhier in geen considerative, staet op Maes ende Waels. Verlaet sijn goet ende belast te wesen met eenen erftijns aen kerck tot Herwaerden

 

 

Dreumel inv. 503 [mf 1040/41]

[De bladzijden vanaf 108 tot 115(v) zijn doorgehaald]

 

Blz. 111(v) memorie

Deselven [= De Heer van Ysendoorn, ende (Juffer van de Pol) vrouw van Ysendoorn en Dreumel] hebben op den Cop van de Voren elff mergen verpacht aen Crijn Crijnsen

 

Blz. 113(v) De Lorssen groot elff mergen toe comende Jan van Leeuwen met sijn broeder ende susters, verpacht aen Crijn Crijnsen

 

Blz. 114(v) Crijn Crijnszn huijs ende hoffken met seven hont weert Landt daervan, wort het huijs geestimeert op 10 gld ende het Landt de mergen gelijck ander weerden

 

 

Meer over de woonomgeving

 

Reconstructie van het gezin van Crijn Crijnzn

 

De aansluiting met de Zeeuwsetak