terug

De familiewapens "van de Cop" (van de Kop), "van der Kop".

Van W. Dingemans, waarmee ik kennis maakte in het Streek-Archief Bommelerwaard, heb ik een afdruk gekregen van een lakzegel waarop het wapen van Krijn van de Cop, schepen van Heerewaarden. (ooo drie ringen).

 

Bron: Streek-Archief Bommelerwaard, Oud Rechterlijk-Archief Heerewaarden, inv. nr. 19, d.d. 29 jan 1727, (met de letters K K + helmteken) het onderstuk van de zegel ontbreekt.

in ORA Heerewaarden inv. nr. 22, d.d. 29 maart 1753 idem de drie ringen (zegel valt uit elkaar, Krijn was al in 1735 overleden).

 

 

Zijn neef, mijn voorvader in rechte lijn Krijn van de Cop, zoon van Thijmen Krijnen van de Kop uit Heerewaarden, plaatste 24-12-1729 onder een koopakte waarin hij een hof en boomgaard kocht te Ophemert hetzelfde teken. Zijn handmerk is ooo .

 Bron: Rijksarchief Gelderland, toegang 0201 Oud Rechterlijk-Archief Tuil inv. 842.

In 1638 ondertekende hun grootvader Crin Crinss en diens zus Nelken Crinen met het hetzelfde ooo handmerk.

 Bron: SAB, ORA Heerewaarden inv. nr. 148, folio 107(v) (d.d. 20-02-1638).

 

terug

In het niet meer verschijnende tijdschrift aanwezig in het gemeentearchief van Dordrecht

"Kwartaal en Teken van Dordrecht" vinden we: Kop, van de 1979/2:2

- Penningen van het appelkopersgilde -

Citaat: In 1753 volgt dan Gerrit van de Kop,

met aan de voorzijde boven, links een bierdrinkend gezelschap, rechts een vrouw tussen mannen. Beide voorstellingen zijn gescheiden door een bebladerde knol. Er onder het vers:

Hier drinckt men wel eens lustig bier

maar de groente haalt men hier

al wat gij neemt T is gesont

ijder koopt voor syne mont

In het midden:

Gerrit Van De Kop

Als Deken en Bockhouder

A   1752 1753

Onder een wapen met drie ringen.

De keerzijde brengt een straatgezicht met lopende en drinkende mensen.

Koper, 86 mm (Museum Van Gijn nr 210).

 

Opmerking: deze Gerrit, gehuwd met Pleuntje Gerritse Lepelsteel, is een achterkleinzoon van Crin Crinss in Heerewaarden.

 

Dergelijk wapen met drie ringen komt vaker voor. Het was bijvoorbeeld ook het wapen van Jan van Riebeeck stichter van Kaapstad (geboren in 1602 te Culemborg, Gelderland).

[Lit: Dr. E.C. Godée Molsbergen; De stichter van Hollands Zuid-Afrika, Jan van Riebeeck. Amsterdam - S.L. van Looy 1912]p.6

Zijn familiewapen bestond uit drie gouden ringen op een rood veld, met als helmteken een arm die een goudenring houdt. Het schild werd in 1804 geplaatst op een anker op gouden grond en aldus als wapen van Kaapstad's wapen aangenomen.

 [noot: M.A. van Rhede van der Kloot, De gouverneurs-generaal ...... van Nederlandsch Indië, 1610-1688, 's-Gravenhage, 1891, laat in de afbeelding van het wapen het helmteken weg]

Men ziet het op de lakzegels op Jan van Riebeeck's particuliere missiven.

 

terug

Uit TABULA BATAVORUM, Mededelingenblad van de Historische Kring Kesteren en Omstreken, 7 jaargang, nummer 2, December 1975, p.8

"t Huys Doyewert"

Het Gelderse leenregister vervolgt nu met de achtereenvolgende

leenmannen, bewoners van het kasteel, op te noemen;

"een erve, geheiten" die Hofstad met sijnen toebehorens tot

Zutphenschen rechten ontfangen bij Gerrit van Dodenweerde,

A 1402". Hier begint dus een ander geslacht, het geslacht

Van Dodenweerde. Het wapen van dit geslacht was in rood drie

ringen van goud ( Gelre XLVI ).

 

In het kasteel Huis Bergh te 's-Heerenberg hangt een tableau uitbeeldend de bezittingen van Margarita van Ost-Friesland, daarin afgebeeld het wapen van Wisch. In een van de kwartieren van dit wapen drie ringen (of bollen). Het kasteel Wisch ligt bij Terborg.

 

 

In het "Stam en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën met Genealogische en Heraldische aantekeningen, deel 2" maakt Vosterman van Oyen in een note melding van een geslacht van de Cop vermoedelijk oorspronkelijk uit de Betuwe, voerende tot wapen: in zilver een van goud geblinddoekte moorenkop.

 

 

Een mensen"Hoofd" komt veel voor in combinatie met de familienamen: Haupt (von), Hooft, ('t) Hooft, Kopp, Kop (van der).

Het is daarom onwaarschijnlijk dat in dit geval gelijkende afbeeldingen verwijzen naar gelijke voorouders. Ook is het onwaarschijnlijk dat zij een relatie hebben met de kasteelru´ne met de naam Kop liggende in de Eifel .

 

            in kleur            terug