Wapen de familie "van der Kop" zoals gepubliceerd in "Het Nederlandsche Patriciaat"

Kopie van chromolitho in 1885 gedrukt door Stoomdrukkerij Groningen,

regisseur heraldicus A.A. Vorsteman van Oyen

terug