terug

Hoofdgeld van Voorschoten, anno 1622

Gemeente Archief Leiden, Stadsarchief II, 501 A, inv. nr. 4023

(Transcriptie F.J.A.M. van der Helm)

 

Willem Cornelisz. van der Cop (Zuidbuurt) ende

Neeltgen Lourisdr. sijn huijsvrouw met

Cornelis,

Claes,

Jan ende

Ermpgen hare kinderen, item

Cornelis Claesz van Oestgeest [onvermogend] ende

Aeltgen Arentsdr. van Voorschooten [onvermogend]

heurlieder dienstknecht en meijt

mitsgaders

Lijsbet Dircxdr. des voorschreven Neeltgens moeder

 

Bij de doop d.d. 27 mei 1640 van kleinzoon Willem Cornelisz. van der Cop met dezelfde naam is mede o.a. "de Heer van Duyvenvoorde" doopgetuige. Dit duidt op een voorname afkomst.

terug