terug

DE OORSPRONG VAN DE GESLACHTSNAAM "VAN DER KOP"

 

Dat Cop, Coppe, Kop oud nederlandse afkortingen, versletene formen, zijn van den bijbelschen mansnaam Jacob, blijkt o.a. uit eene oorkonde van den jare 1466, waar iemand in vermeld wordt als: Coppe offt Jacob Meluszoen. Maar ook nog later vindt men in oude geschriften nog menigmaal den mansvóórnaam Kop. De geslachtsnamen Kop, Cops, Koppen, Koppes, Coppens, en zekerlik ook wel het verlatynschte Koppius zijn ervan afgeleid. [Lit. Johan Winkler; De Nederlandse Geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en betekenis. Opnieuw uitgegeven 1971 Zaltbommel. p.170]

 

Meestal duidt "van" in een familienaam op een geografische herkomst.

Als geografische naamsaanduiding is de naam "de Kop" geen zeldzaamheid. Bijvoorbeeld "de Kop van 't Land" bij Dordrecht.

 

In de gemeente-atlas van Limburg (J.Kuyper (1867)) ligt aan de Maas in gemeente Mook en Middelaar bij Middelaarshuis en tegen de grens met Ottersum de vlek (2 huizen) "De Kop". De huidige Kopseweg zal daarnaar verwijzen.

 

Op een kaart van "De Leeuwense waarden" getekend door Nicolaes Geelkercken juny 1645: vinden we de Kopwerdt (schuin tegenover het huis Leeuwen. Begrensd door Puifflijcksedyck, Prinszen Sant, Middelstuk, Sluyscolck. [lit.: H v.Heiningen: Tussen Maas en Waal]

 

In het 17e eeuwse Gelderland vinden we op het eiland "de Voorn" naast "de Kop" ook de aanduidingen "de Neck", "de Staert", "de Crobse Crib" en het huis "de Gouden Gans".

Ook waren er huizen en herbergen met de naam "de Kop". Bijvoorbeeld in Zaltbommel een huis genaamd "de Kop". In het oud notariŽelarchief van Rotterdam kwam ik tegen "de waard van de Cop" te Amsterdam.

terug