Dit is de webpagina van Anton van der Kop.

 

Onderwerp: De relatie tussen naamdragers: van de Kop, van der Kop, van de Cop, van der Cop.

 

"Overdenckende de broosheijt des menschelijcken levens de seeckerheijt des doots ende de onseckere uren van dien" leek het mij wijs, ook al is het onderzoek nog lang niet afgerond, te beginnen met deze webpagina om de vergaarde kennis met anderen te delen, ontbrekende gegevens toe te voegen en verbeteringen aan te brengen.

 

In 1947 waren er in Nederland 111 personen met de familienaam "van der Kop" of "van de Kop". Zie de internetpagina van het Meertens instituut (zoekterm: Kop).

In het "Nederlands Repertorium van familienamen" staat het aantal  per gemeente vermeld.

Van bijna alle families hebben we gevonden welke "van de Kop" / "van der Kop" toen in een bepaalde gemeente woonde. Een aantal woonde (nog) in IndonesiŽ of in de U.S.A. En van enkelen is de woonplaats nog niet bekend.

 

We hebben gevonden dat deze 111 afstammen van 3 stamouders.

Daarbij werd gebruik gemaakt van mijn genealogische verzameling ontstaan door het raadplegen van een groot aantal bronnen en bijdragen van Han van de Kop en vader en zoon Jan en Chris van de Kop. 

Naast boven genoemden zijn er een handvol in de naamlijn uitgestorven stammen,

en een stamlijn die in de 18e eeuw het voorvoegsel "van der" verloor.

 

De naamgenealogie[86% van de naamdragers], van de Kop, van der Kop, van de Cop, van der Cop, afstammelingen van Crijn Crijnsz (nieuw) wonende in 1650 op de Kop van het eiland de Vooren te Dreumel/Heerewaarden, Gelderland.

 

 

De oudste vermeldingen van der Kop vindt men te Rotterdam; in de Boedelregisters van de weeskamer Dirck Dirckz van der Cop, nr.366 blz. 400 periode 18.08.1599-09.08.1600, Jacob Michielss van der Kop, nr.371 blz. 609 periode 29.07.1602-06.01.1603 en in het Notarieel archief Rotterdam, deel 29A Nr. 159, attestatie of verklaring 01.03.1603, Dirck Ariensz van der Cop, capiteyn te water in dienst van het land (deel 132 nr.147).

Er is geen relatie gevonden met in 1947 levende naamgenoten.
 

Gevonden familiewapens.

 

Waar kan die familienaam vandaan komen?

 

Hoe zit het met de schrijfwijze "van der Kop" / "van de Kop" vůůr 1811?

 

 

Stamreeksen andere stamvaders: (wordt aan gewerkt)